Regulamin XII Biegu o Puchar Burmistrza-23.09.2018r

Regulamin

XII Biegu o Puchar Burmistrza

Miasta i Gminy Katy Wrocławskie

 

  1. Cel imprezy:

Popularyzacja i upowszechniane biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

            Promocja miasta Kąty Wrocławskie..

 

  1. Organizator:

            Klub Biegacza Kąty Wrocławskie

            Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

            Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Kąty Wrocławskie

 

  1. Termin i Miejsce:

            23.09.2018r (niedziela). Stadion GOKiS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

            Start godz.10.00 - 5km,  godz.11.00 - 10 km

 

  1. Trasa i Dystans:

            Dystans: 10km (2 pętle po 5 km)

                            5km

            Start: Stadion GOKiS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

            Meta: Stadion Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

            Trasa Biegu wytyczona  w terenie zalesionym o podłożu gruntowym.        

            Trasa oznakowana co 1 kilometr

 

  1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 23.09.2018r ukończą 16 lat (dystans 10 km) i 14 lat (dystans 5 km), opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

 - za osoby od 14 do 18 lat oświadczenie podpisuje pełnoletni opiekun.

 

  1. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:

            Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 16.09.2017 na stronie:                                 

            https://zapisy.ultimasport.pl/390

            Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu 

           zawodów . W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje  przyjęcia wszystkich zainteresowanych. Obowiązuje limit zgłoszeń 150 osób na 10 km i 150 osób na 5 km. 

            Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie

           opłaty startowej. Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty

           startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie

            w godz. 8.30 do 10.00, w Biurze Zawodów w Hali Sportowej GOKiS Kąty Wrocławskie

            ul. Zwycięstwa 23.

 

  1. Opłata Startowa:

Opłata startowa dokonana przelewem do dnia 17.09.2018r. wynosi 30 złotych. W dniu zawodów 40 zł w Biurze Zawodów(pod warunkiem wolnych miejsc startowych).

Opłatę startową należy przelać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY KĄTY WROCŁAWSKIE Nr 57957400052001001482520001

z dopiskiem opłata startowa na XII Bieg Burmistrza-darowizna na rzecz organizatora, nazwisko, imię i rocznik uczestnika

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na innego uczestnika biegu.

Z opłaty zwolnieni są uczestnicy, którzy w dniu startu ukończyli 70 lat.      

 

  1. Klasyfikacja:

 - Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn osobna dla 5 km i 10 km.

 - Klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

10 km:

 

 

 

K16

16-29 lat

M16

16-29 lat

K30

30-39 lat

M30

30-39 lat

K40

40-49 lat

M40

40-49 lat

K50

50+ lat

M50

50-59 lat

 

 

M60

60-69 lat

 

 

M70

70+ lat

    9. Nagrody:

W biegu na 10 km:                                                                        

      -   generalna mężczyzn i kobiet - zwycięzcy – puchar

      -   w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za 1,2,3 miejsce - puchary

   W biegu na 5 km:

      - w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce - puchar

      - Każdy zawodnik, który zapłaci wpisowe otrzyma medal (w przypadku zbyt małej ilości medali w dniu zawodów – medal zostanie przesłany pocztą) .

 

  1. Noclegi i Żywienie:

            Koszty opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów każdy zawodnik pokrywa we  własnym zakresie.

            Na trasie biegu zawodnicy otrzymają wodę źródlaną w punkcie /start - meta/.

            Po ukończeniu biegu każdy zawodnik otrzyma wodę źródlaną.

  1. Postanowienia końcowe:

            Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

            Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie i mecie).

            Organizator zapewnia szatnie - przebieralnię i depozyt.

            Organizator zapewnia toalety.

            Każdy zawodnik otrzyma numer startowy (zwrotny), który musi być przypięty z przodu  na piersiach.

            Bieg posiada ubezpieczenie OC.

            Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

                                                                                            Kąty Wrocławskie  kwiecień 2018 r

              Andrzej Tylecki   

 

                                                                                                                                                              tel. 603115398

                                                                                                                                                         andrzej.tylecki@wp.pl